MOTOR JIKOV CNG
CZ    EN
Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP
Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV CNG > O CNG > TECHNOLOGIE PLNĚNÍ A PLNICÍ STANICE

Pro maximální dojezd vozidel je nutné koncentrovat energii plynu
stlačením do tlakových lahví. To se děje pomocí kompresorů plnicích
stanic.

Z pohledu technologie lze rozlišit dva způsoby plnění a dle toho pak i plnicí
stanice a zařízení:

Pomalé plnění – CNG plnicí zařízení
Rychlé plnění – CNG plnicí stanice

Pomalé plnění
Kompresor stlačuje zemní plyn v reálném čase přímo do nádrže automobilu – tlakové láhve na CNG. Doba plnění je závislá na výkonu kompresoru a na velikosti objemu tlakových láhví. Tento systém je investičně a technicky nejméně náročný, ale má nevýhodu delší doby čerpání. Typickou aplikací pomalého plnění jsou takzvaná domácí či vnitropodniková plnicí zařízení na CNG, která pracují zpravidla se vstupním tlakem plynu 0,01 – 0,2 baru z domovních rozvodů a dovolují uživateli naplnit vozidlo v době odstávky přes noc či přes den. Lze je využít pro osobní a lehká užitková vozidla, která nejezdí nepřetržitě. Technické a legislativní podmínky pro instalaci těchto plniček jsou minimální a za určitých okolností je lze umístit i uvnitř budov, např. v garáži. Tato plnicí zařízení obecně mají výkon do 20 m3/hod.

Pomalé plnění

Příklad rychlosti plnění
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel, nádrž CNG na 21 kg, plnička MJ Compact 05 s výkonem 5 m3/hod = 3,6 kg/hod. Doba plnění při zcela prázdné nádrži činí 5,8 hod.

Rychlé plnění
Kompresor stlačuje zemní plyn do vzájemně propojených tlakových nádrží, ve kterých je skladován. K vlastnímu plnění vozu dochází prostřednictvím výdejního stojanu nebo zařízení přepouštěním stlačeného plynu z tlakového zásobníku do tlakových láhví ve vozidle. Plnění trvá v řádu několika minut (2–5) a je z hlediska uživatele plně srovnatelné s tankováním tradičním paliv u čerpacích stanic s benzínem nebo dieslem. Kompresory stlačují plyn do tlakových zásobníků před dobou čerpání tak, aby zásobníky byly stále plné a k dispozici pro plnění. Tento režim je využíván u veřejných CNG plnicích stanic a jeho nevýhodou je vyšší investiční náročnost. Výkon těchto stanic je zpravidla vyšší než 20 m³/hod.

Rychlé plnění

Nejvýznamnějším domácím výrobcem plnicích technologií je společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

Plnicí stanice
V současné době je českým motoristům k dispozici přibližně 50 plnicích stanic a jejich počet neustále přibývá. Z toho jsou asi čtyři desítky stanic veřejných a v provozu je více než stovka dalších domácích stanic. Právě náročnější skladování CNG a vyšší pořizovací náklady při výstavbě plnicích stanic jsou důvodem toho, že vozidla na CNG zatím využívají spíše flotily s místní působností, například provozovatelé místní hromadné dopravy. Výrazný nástup vozidel s CNG chystá Česká pošta, a. s. Ta právě realizuje nákup 412 CNG osobních a užitkových vozů. Jejím cílem je flotila s celkovým počtem 2 900 CNG vozů. Státní úřad inspekce práce připravuje nájem 180 vozidel a 46 malých plnicích stanic.

Rychlé plnění

Právě malé plničky jsou optimálním řešením pro rozšíření stávající sítě plnicích stanic. Společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. plánuje na letošní rok výrobu několika stovek kusů malých plniček. Špičkovou technologii pro pomalé plnění představuje plnicí jednotka. Pro tzv. rychlé plnění je technologicky optimální například plnicí stanice MJ Variant. CNG plnicí zařízení MJ Compact 05 zvítězilo v prestižní soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2011 v kategorii Vzduch.