MOTOR JIKOV CNG
CZ    EN
Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP
Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV CNG > TISKOVÉ ZPRÁVY > CNG je stále výhodnější než zlevněný benzin
CNG je stále výhodnější než zlevněný benzin

Únor 2015 – Cena benzinu a nafty sice klesla v průměru ke třiceti korunám, ekonomická výhodnost provozu automobilu na CNG se tím však pouze nepatrně snížila. „Cena benzínu by musela klesnout k dvaadvaceti korunám za litr, aby se rozdíl mezi CNG a benzínem smazal. Z toho jasně plyne, že stlačený zemní plyn je stále mnohem výhodnější než klasická paliva,“ zdůrazňuje Jiří Slíva, ředitel divize Speciální obrábění a výroba (SOV) MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

„Častěji se dnes setkáváme s podobnými otázkami od potenciálních zákazníků, ale s demotivací jsme se nesetkali. Zastavení úvah lidí o využívání alternativních paliv či zrušení rozběhnutých projektů bych považoval za krátkozraké rozhodnutí. Příprava a schválení investice do pořízení automobilů či vysokozdvižných vozíků na CNG, případně i vlastní plničky trvá u zákazníků, dle naší zkušenosti, minimálně jeden rok,“ zdůraznil manažer pro prodej CNG divize SOV MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Václav Král.

Při aktuální situaci na světovém trhu bude letošní rok v oblasti CNG pro MOTOR JIKOV rekordní. „Vyprojektujeme a postavíme minimálně sedm veřejných čerpacích stanic, vyrobíme skoro dvacet vnitropodnikových plniček a stovku malých, domácích zařízení na stlačování zemního plynu,“ odmítl jakékoliv úvahy o zpomalení rozvoje segmentu CNG Václav Král.

„Pokles cen benzínu považujeme za krátkodobý výkyv, který je daný složitou a nepřehlednou politickou situací ve světě, z hlediska ekonomického ale nemá jednoznačně odůvodnění. Navíc je nutní zdůraznit, že cena zemního plynu do značné míry a s určitým zpožděním kopíruje cenu ropy, takže se dá očekávat také určitý pokles ceny CNG,“ doplnil Jiří Slíva.

Podstatný a na ceně surovin zcela nezávislý je také ekologické přínosy využívání zemního plynu v dopravě, kdy se při spalování CNG do ovzduší dostává méně emisí prachových částic, CO2, dalších oxidů uhlíku, dusíku a dalších, což by měly být další důvody k podpoře čisté mobility.