MOTOR JIKOV CNG
CZ    EN
Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP
Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV CNG > TISKOVÉ ZPRÁVY > Odborníci na ekoinovace se sešli v Praze
Odborníci na ekoinovace se sešli v Praze

Environmentální technologie, inovace v oblasti dopravy, využívání zdrojů a energií, ale také strategické plány rozvoje měst či IT řešení v oblasti zlepšování kvality ovzduší. To byla klíčová témata, o kterých jednali na mezinárodní konferenci odborníci na ekoinovace.

14. Fórum pro ekoinovace, pořádané Evropskou komisí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, se letos poprvé uskutečnilo v Praze. Ze zahraničních odborníků se do diskuze zapojili například ředitel Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise Timo Makela a vicepresident správní oblasti Nantes Métropole Jean-François Retière, Českou republiku na fóru zastoupil mj. Václav Král z jihočeské společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

Ing. Václav Král ze společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. hovoří o přínosech CNG v dopravě

Ing. Václav Král ze společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. hovoří o přínosech CNG v dopravě

„Všichni si uvědomujeme, že znečištěné ovzduší pro nás představuje obrovská zdravotní rizika a snížení kvality života. Na fóru jsme proto hovořili o programech takzvané čisté mobility, udržitelnosti dopravy, další redukci škodlivých emisí do ovzduší, ale zabývali jsme se také ochranou zdraví, ekologickými inovacemi i řešením konkrétních problémů měst například v otázce neustále rostoucí dopravy, kde se nabízí jako jedno z řešení využívání stlačeného zemního plynu (CNG) jako paliva v různých typech vozidel. Zároveň jsou důležité i aktivity veřejného sektoru v této oblasti a jejich vliv na konkurenceschopnost ekonomiky,“ řekl manažer MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Václav Král, který na konferenci představil konkrétní ekonomické a ekologické přínosy využívání CNG v dopravě.

Ing. Václav Král (první zleva) v rámi individuálních konzultací představuje zájemcům o CNG jeho výhody, plnicí technologie a dostupnost vozidel

Ing. Václav Král (první zleva) v rámi individuálních konzultací představuje zájemcům o CNG jeho výhody, plnicí technologie a dostupnost vozidel

Fórum bylo určeno představitelům soukromého sektoru, výzkumných institucí, neziskových organizací, státní správy a samosprávy, které profesně zajímá uplatnění ekoinovací a podpora uchycení nových environmentálních technologií na trhu.

innovation-celek