MOTOR JIKOV CNG
CZ    EN
Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP
Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV CNG > O CNG > ZEMNÍ PLYN A CNG

CNG je mezinárodně používaná zkratka označující stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas). CNG je v současnosti nejčistším a nejekonomičtějším palivem. Má obrovský potenciál pro využití v osobních a užitkových vozech i mezi autobusy, zvláště vozy městské hromadné dopravy. Jeho největšími devizami je nízká cena, a tedy nejnižší provozní náklady, výrazně nižší úroveň emisí, hlučnost motorů či vysoké oktanové číslo 130. Vozidla CNG jsou osvobozena od silniční daně a CNG je zatíženo minimální a stabilní spotřební daní.

Zemní plyn a CNG

Zemní plyn a CNGZemní plyn a CNG – podrobnější informace
CNG je běžně dostupné v plynovodné síti ČR i zemí Evropské unie. Jeho celosvětové zásoby jsou obrovské a stále přibývají nové zdroje. Používá se k výrobě tepelné a elektrické energie. Pokud se pomocí vysokotlakových kompresorů stlačí pod tlakem zhruba 200 barů do koncentrované podoby, stále zůstává v plynné formě. V této podobě je využitelný v dopravě jako levné a vysoce ekologické palivo pro různé typy motorů. Při spalování netvoří na rozdíl od běžných fosilních zdrojů ve výfukových plynech pevné částice. Ve srovnání se spalováním benzínu dochází ke snížení emisí oxidu uhličitého o čtvrtinu a ve srovnání se spalováním nafty o snížení emisí oxidu uhlíku až o 95 %. Je ekologicky nejčistším palivem, které neohrožuje ovzduší ani nekontaminuje půdu nebo vodní zdroje při případném úniku.
V CNG vozidlech je možné používat stlačený zemní plyn nebo na kvalitu zemního plynu upravený bioplyn. Ten je vyroben z biomasy a je obnovitelným zdrojem. CNG se vyhýbají cenové výkyvy typické pro klasické ropné produkty, jako je benzín nebo nafta.